Znajući da već počinje turistička sezona, a da je saobraćajno stanje grada zbog rada na gradskom kolektoru u najkritičnijem stanju, Naša stranka traži od nadležnih policijskih organa kvalitetnije prisustvo na kritičnim raskrsnicama i mjestima radova, posebno u toku najvećih saobraćajnih gužvi.

„Svi smo svjedoci zaista teških uslova za vožnju, velikih gužvi, a dojma smo da policije nema u dovoljnom broju ili je nema nikako. To se jednostavno mora promijeniti“, kazao je Tarik Tanović iz Naše stranke.

“Turistička sezona izuzetno je bitna da bismo je prepustili stihiji, a sigurnost i stranaca i naših građana mora da bude prioritet policije”, dodali su iz Naše stranke.