Prvi oktobar je dan kada je novi Zakon o zaštiti porodice s djecom stupio na snagu u HNK. U proteklih više od deceniju, koliko su roditelji čekali na ovaj Zakon u HNK, Vlada je dobila mnogobrojne zahtjeve, prijedloge, sugestije, kao i konkretne amandmane, poput onih koje je Naša stranka uputila u toku javne rasprave održane u martu mjesecu ove godine. Imajući u vidu navedeno, kao i ukupan pritisak javnosti zadnjih godina o ovoj socijalno osjetljivoj temi, od Vlade se očekivalo da makar ovaj put iznenadi i napravi kvalitetan zakon. Nažalost, Vlada je načinom na koji je odlučila da se primjenjuje Zakon o zaštiti porodice s djecom nadmašila samu sebe, jer odluka o mjesečnom dječijem doplatku u visini od 25KM ne samo da je izraz nesposobnosti na koji smo navikli do sada, ona je prosto uvreda za dostojanstvo svakog roditelja – poručuju iz GO Naše stranke Mostar.

„Vlada HNK ima 12 članova, 11 ministara i premijera Vlade. Svi navedeni su muškarci. Jako dobro plaćeni muškarci, koji očito nikad nisu pokušali imati i odgojiti dijete na 40% od prosječne plate, za majke koje odsustvuju s posla ili 20% za majke koje nisu u radnom odnosu, te 25KM mjesečnog dječijeg doplatka. Samo u ovom kontekstu politike koju donose bogati muškarci, pripadnici vladajućih političkih elita, mogu da razumijem bruku i sramotu u vidu odluke o primjeni novog Zakona. Ovih 12 muškaraca, koje nazivamo Vlada, ne samo da su najneučinkovitiji i najneefikasniji do sada, oni su totalno izgubili kompas i očito nemaju dodir sa stvarnim životom i potrebama roditelja i djece koji nisu pripadnici njihove kaste“ – poručila je Irma Baralija, predsjednica GO Naše stranke Mostar.

Kako bi osjetili efekte i rezultate svog Zakona, a i poradili na hroničnom nedostataku empatije i solidarnosti prema roditeljima i djeci kantona kojim vladaju, neka se ministri i premijer ovaj mjesec odreknu svojih primanja u korist Fonda za porodiljske naknade, a da pokušaju preživjeti od naknada koje su svojim zakonom predvidjeli za porodilje – prijedlog je GO NS Mostar.