Na inicijativu građana naselja Donje Mahale, Luke i Ograde, Naša stranka Mostar pokreće proces bolje i sigurnije regulacije saobraćaja raskrsnice na križanju ulice Gojka Vukovića i ulice koja spaja novu gradsku magistralu i Lučki most.

Raskrsnica na Lučkom mostu jedna je od najnesigurnijih u cijelom gradu, jer je bez semafora, a na tu se nalaze vrtić, apoteka i nekoliko trgovina, a u neporednoj blizini je i osnovna škola. U posljednjih par mjeseci raskrsnica je bila poprište cijelog niza saobraćajnih nezogda, nekih i sa ozbiljnijim posljedicama po zdravlje i imovinu građane.

Na našu inicijativu mogućnosti nove regulacije saobraćaja na pomenutoj raskrsnici razmotrili su eksperti za saobraćaj s Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, te sačinili pregled mogućih opcija. Po njihovom mišljenju optimalno je postavljanje manjeg kružnog toka promjera 9,5 metara. Takvo rješenje najbolje je po tri bitna pitanja, i to: veće sigurnosti, lakšeg obuhvata veće frekvencije saobraćaja, te manjee štetnog uticaja na okoliš po pitanju ispušnih gasova.

U pogledu ove inicijative Naša stranka Mostar u narednim danima organizirat će javnu raspravu sa građanima naselja koja okružuju pomenutu raskrsnicu, te će pokrenuti potpisivanje peticije kojem se traži rješenje ovog saobraćajnog problema po hitnom postupku.