Naša stranka Mostar reagirala je na negativni odgovor iz Ureda gradonačelnika Mostara na inicijativu Dennisa Gratza da se izvještaj o poslovanju javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Mostar izvrši pred Parlamentom Federacije, imajući u vidu da Gradsko vijeće ne funkcionira te da se ne može nastaviti praksa netransparentnog postupanja mostarskih vlasti i javnih preduzeća.

„U novembru smo uputili inicijativu gdje tražimo da šef jedinice za internu reviziju Grada Mostara podnese izvještaj o finansijskom stanju i poslovanju javnih preduzeća čiji je Grad Mostar osnivač za 2015. godinu pred Parlamentom Federacije Bosne i Hercegovine, imajući u vidu da Gradsko vijeće ne postoji, a da je u interesu građana Mostara da se ovo pitanje razmotri pred predstavničkim tijelom“, kazao je Rijad Durkić, potpredsjednik Gradskog odbora Naše stranke Mostar.

„Odgovor koji smo dobili je da Služba unutrašnjeg nadzora Grada Mostara nije nadležna davati informacije i istupati u javnost bez izričitog odobrenja Gradskog vijeća. Dakle, nadležna služba ne može davati odgovore bez odobrenja nadležnog tijela koje ne postoji. Da apsurd bude veći, u odgovori stoji da Služba nije nadležna da cijeni ‘da li neko tijelo postoji ili ne postoji’. Dakle, kada se treba spašavati budžet, Grad Mostar priznaje Parlament Federacije, a kada treba zaštititi netransparentnost u radu, svi se prave da Gradsko vijeće Mostara funkcioniše“, zaključio je Durkić.