Naša stranka podržava inicijativu mještana sela Malo Polje da spriječe nelegalnu i divlju gradnju na zaštićenom lokalitetu rijeke Bunice. Mještani, suočeni sa mogućnošću narušavanja flore i faune u njihovom neposrednom okruženju, kao i povećanjem rizika od poplava i drugih prirodnih nepogoda, javno ukazuju na problem i pozivaju vlasti da isti riješe, no adekvatan politički odgovor izostaje.
Tražimo od nadležnih institucija da zaštite do sada nedirnuti okoliš rijeke Bunice, te spriječe sve nelegalnosti koje se odvijaju pod okriljem vladajućih stranaka i za korist nekolicine lokalnih moćnika. Nelegalne aktivnosti trebaju biti zaustavljene, počinioci sankcionisani, a lokalitet vraćen u prvobitni izgled.
Naša stranka Mostar traži da se lokalne vlasti očituju po pitanju ove i brojnih drugih inicijativa građana, koje ne mogu čekati rasplet političke situacije na višim razinama, kako bi bile riješene od strane gradskih vlasti u Mostaru.