Naša stranka Mostar je svojim radom i djelovanjem obilježila posljednju godinu dana rada u opoziciji trenutnom političkom stanju u Mostaru, te je na osnovu toga, povodom Nove godine, umjesto želja, predstavila tri novogodišnja zahtjeva i prioriteta koje je potrebno riješiti u gradu na Neretvi:

1. Tražimo javnu raspravu prilikom donošenja Budžeta Grada Mostara za 2016. godinu. Znajući da Mostar nema Gradsko vijeće, te da je gradonačelniku omogućeno da sam predloži i donese budžet, održavanje široke javne rasprave je neophodno. Kako inače gradonačelnik i gradska vlast mogu da znaju mišljenje i zahtjeve građana?
2. Izvještaj o izvršenju budžeta za prošlu 2015. godinu mora biti javno objavljen uz jasna objašnjena svih osnovnih stavki i razlika u odnosu na planirano Budžetom za 2015. godinu.
3. Lokalni izbori za Grad Mostar moraju biti održani najkasnije u oktobru 2016. godine. Ovaj politički i demokratski mračni period bez izbora i vijeća jednostavno mora prestati, a izbori me smiju biti prolongirani. Posljedice života pod suspenzijom demokratije i pod vlašću jednog čovjeka bez izbornog legitimeteta već se odražavaju na sve segmente života građana Mostara, a dalja odlaganja će samo multiplicirati negativne posljedice ovakvog pristupa.