U vezi sa nizom nesreća na hercegovačkim kupalištima, koje su imale tragičan ishod u vidu utapanja ili trovanja vodom, oglasio se Gradski odbor Naše stranke sa stavom da su iste dobrim dijelom uzrokovane nepostojanjem spasilačkih službi, kao ni organizovanih punktova za hitnu medicinsku pomoć u neposrednoj blizini javnih plaža i kupališta.

“Prije nego što se određeno kupalište uvrsti u turističku ponudu, vlast je dužna da provjeri jesu li ispunjeni minimalni sigurnosni i higijenski uslovi za to, a ukoliko je riječ o javnim površinama onda je sama odgovorna uspostavi te uslove. Obaveze su tu jasne. Ali posljednje tragične nesreće na Boračkom jezeru i u Neumu, kao i niz trovanja uzrokovanih povećanim nivoom bakterija (mrtve životinje u vodi), ukazuju na niz ozbiljnih propusta vlasti kada je u pitanju zdravlje i sigurnost građana”, kazao je Rijad Durkić iz GO NS Mostar.

“Sistemsko rješenje ovog problema podrazumijeva najprije mapiranje lokacija, zatim formiranje sigurnosnih timova zaduženih za određena područja, kao i zaduživanje nadležnih državnih službi za kontinuirana mjerenja kvaliteta vode. Cilj je na kraju i izraditi funkcionalan Zakon o sigurnosti na javnim kupalištima koji bi precizirao sve mjere i službe za odražavanje reda na tim lokacijama”, zaključio je Durkić.