Naša stranka Mostar zahtijeva od Vlade HNK da organizuje press konferenciju i pojasni razloge odgode početka školske godine do 15. 9.

“Nakon skoro svakodnevnih padavina u proteklih 10 dana, svima je već postalo jasno da razlog koji je Vlada dala ranije (previsoke temperature) ne samo da nije istinit nego je i provokativan jer vrijeđa inteligenciju građana“, kazala je Irma Baralija, predsjednica Gradskog odbora Naše stranke.

„Pravi razlog za odgodu nastave se, kako navode pojedini roditelji koji su se javili nama, kao i Udruzi Naša djeca, krije u činjenici da je prema novom Zakonu o radu sad trebalo regulisati pitanje radnih odnosa za 50 do 60 ljudi koji su godinama imali ugovore na određeno vrijeme“, dodala je Baralija.

Prolongiranjem početka školske godine stvara se, kako kaže Baralija, veći prekid u trajanju radnog odnosa od 60 dana, te se na taj način pomenute uposlenika i dalje ostavlja u nezavidnoj poziciji u kojoj potpuno ovise o političkoj volji poslodavca.

„Kako bi se zaustavile dalje špekulacije, zahtijevamo da Vlada HNK, a pogotovo Ministarstvo obrazovanja, u što skorijem roku da uvjerljiva i racionalna objašnjenja, kako za odgodu početka školske godine, tako i za ranije pomenute optužbe i općenito način kako se zapošljavaju učitelji, nastavnici i profesori, te kakva su njihova radna prava i obaveze“, zaključila je Baralija.