Naša stranka Mostar će u narednom periodu okupiti tim za praćenje transparentnosti trošenja javnih prihoda, ali i detaljnom analizom potrošnje preko 162 miliona konvertibilnih maraka iz gradskog budžeta u posljednje tri godine.

“Praktične posljedice neodržavanja lokalnih izbora 2012. godine u Mostaru su nepostojanje Gradskog vijeća, koji je najviši organ Grada zadužen za nadziranje uprave Grada i gradonačelnikovog ureda, te usvajanje ili neusvajanje gradskog budžeta, kao i nadzor nad izvršenjem istog. Iako Gradsko vijeće ne postoji već 3 godine, Grad Mostar ima budžet, i to ne budžet u nekoj umanjenoj verziji usmjeren samo na izmirivanje dugova i obaveza, kakav bi bilo logično za očekivati, imajući u vidu političku krizu u kojoj se nalazimo, nego budžet od oko 54 miliona u 2013. godini, 57 u 2014. i 51 milion KM u 2015. godini. Za sve odluke oko raspodjele cca 162 miliona KM u tekućoj i dvije protekle godine odgovoran je samo i isključivo Gradonačelnik-u-odlasku, tj. Gradonačelnik bez mandata”, poručuju iz NS-a.

“Zbog svega navedenog Naša stranka Mostar će u narednom periodu, a sve do lokalnih izbora (bez obzira kada budu održani), kao prioritet svog djelovanja imati analizu dosadašnjih godišnjih budžeta Grada, te načina njihovog izvršenja. Cijeneći teško zarađeni novac građanki i građana Mostara, smatramo da je naša dužnost i obaveza detaljno proučiti kako se isti potrošio. Za svaku nelogičnost na koju naiđemo prilikom analize budžeta, tražićemo stav gradonačelnika i nadležne gradske službe, te o istom obavjestiti javnost. Trošenje javnih sredstava jedan je od najodgovornijih poslova izabranih zvaničnika, a sam proces treba da bude apsolutno javan i maksimalno dostupan građanima na uvid.”