Na godišnjoj konferenciji, održanoj u Štokholmu, predstavnici/e Naše stranke su predstavili napredak u rad, plan djelovanja na boljem unutrašnjem funkcioniranju, ali i rezultate postignute na Općim izborima 2014. godine u Bosni i Hercegovini.

“Naša stranka ovim potvrđuje nastavak saradnje sa Centerpartiet, sestrinskom političkom opcijom iz Švedske, a ovu priliku smo iskoristili da se upoznavamo i poboljšamo saradnju sa drugim političkim pokretima i organizacijama koji sarađuju u ovoj mreži iz Burkine Faso, Malavija i drugih zemalja. Vrijedi napomenuti da smo prilikom ove konferencije imali priliku razgovarati i sa predstavnicima SIDA-e (Švedske međunarodne razvojne agencije)”, rekla je Aganović.

Naša stranka će u saradnji sa partnerima iz Švedske uskoro nastaviti na izradi novih programskih aktivnosti s ciljem pripreme općinskih odbora za lokalne izbore 2016, ali i pripremu žena-kandidatkinja i mladih za ravnopravno učešće u ovom procesu.

Na konferenciji su govorili i Nedim Jahić, koji je dao pregled stanja političke situacije u zemlji sa fokusom na rezultate i kampanju Naše stranke, te Dina Duraković, koja je govorila o novim aspektima međunarodne saradnje Naše stranke sa fokusom na pitanje ravnopravnosti žena unutar političke organizacije, ali i u pripremi kampanje za lokalne izbore 2016. godine.