Naša stranka će nastupiti samostalno na lokalnim izborima zakazanim za 2.oktobar 2016 godine. Odluka je donesena, nakon široke rasprave unutar lokalnih organizacija i Predsjedništva Naše stranke.

Odluku je pratio proces utvrđivanja preliminarnih lista kandidata za gradske/općinske načelnike i vijećnike. Nakon uspjeha na prošlim općim izborima i dinamičnog procesa širenja stranke po cijeloj Bosni i Hercegovini, Naša stranka izlazi na lokalne izbore kao politička organizacija u snažnoj ekspanziji i velikim brojem konkretnih, realiziranih, zakonskih prijedloga i povjerenjem građana, koje je u konstantnom porastu.

„Naša stranka je u posljednjih godinu i nešto dana finalizirala svoju socijal-liberalnu ideološku profilaciju i napravila veliki organizacioni napredak u lokalnim sredinama u kojima prije nismo imali lokalne organizacije ili su bile nedovoljno snažne da ostvare izborni rezultat. Principijelnost, moralnost i konstruktivnost s kojom naši predstavnici rade svoj posao u zakonodavnim tijelima su – ne samo opravdali povjerenje koje su nam građani dali na prošlim izborima, nego je privukla i privlači veliki broj novih članova i aktivista“, kazao je Predrag Kojović, predsjednik Naše stranke.

„Jednoglasan stav Predsjedništva Naše stranke je da imamo obavezu i pravo da glasačima pružimo priliku da ocjene naš dosadašnji rad i  da se glasanjem izjasne i o konkretnim prijedlozima naših lokalnih politika kao i o moralnom i stručnom kredibilitetu naših kandidata za načelnike. Principi društva jednakih šansi i individualnih građanskih prava za koje se toliko zalažemo sa sobom nose i preuzimanje odgovornosti za donesene odluke i povučene poteze i mi tu odgovornost pred našim glasačima ne želimo eskivirati. Naša stranka je jedina stranka građanske orijentacije koja nije bila u vlasti niti u vladajućim koalicijama sa strankama desnice. Zato smatramo da bi bilo nepošteno i prema glasačima i prema našim lokalnim organizacijama koje su vrijedno radile maskirati naše propuste ili uspjehe matematičkim ili nekim drugim koalicijama“, zaključio je Kojović.