Općinski vijećnik Naše stranke u Varešu, Elvir Rožajac, glasao je protiv Izvještaja o izvršenju Budžeta za 2014. godinu, gdje je utvrđen deficit od oko million konvertibilnih maraka, uz sve veća dugovanja koja opterećuju ovu općinu. Općina Vareš se suočava sa ozbiljnim problemim finansijskog opstanka, koji zajedno sa ekonomskim kolapsom općine predstavljaju problem u koji se mora uključiti šira društvena zajednica i više razine vlasti.

Naša stranka je najavila da će sa dvije konkretne akcije raditi i vršiti pritisak prema višim razinama vlasti kako bi se poboljšao status Vareša i njegovih građana i građanki. Prvi je osiguranje pristupa zdravstvenoj zaštiti za građane Vareša u Sarajevu, po modelu kako je to riješeno u Olovu. Drugi je osiguranje adekvatnog statusa Vareša u raspodjeli šumskih gazdinstava te pravednijoj raspodjeli prihoda od šuma za lokalne zajednice, kao pitanja koja će biti razmatrana u raspravi o donošenju novog Zakona o šumama Federacije Bosne i Hercegovine.

Naša stranka poziva građane i građanke Vareša da se priključe radu naše lokalne organizacije s ciljem adekvatne pripreme za lokalne izbore (nasastranka@nasastranka.ba).