Klub vijećnika Naše stranke u Općinskom vijeću Novi Grad Sarajevo iz sjednice u sjednicu pokreće niz inicijativa, koje su rezultat široke konsultacije Vernesa Ćosića, Amele Topuz, ali i cijelog Općinskog odbora NS-a sa građanima i građankama. Kroz komunikaciju na terenu, mnogo brže se prepoznaju problemi na razini lokalne zajednice,

“Praksa koja se pokazala korisnom jeste prisustvo na zborovima građana, sastancima u mjesnim zajednicama, kao i učešće u raspravama o konkretnim temama koje okupljaju građane. Takva su pitanja prevoza, sigurnosti, okoliša, upravljanja prostorom. Na posljednjoj sjednici sam se osvrnuo na teme o kojima su mi upravo građani dali ključne informacije. Prilikom diskusije o izvještaju o sigurnosti Treće policijske uprave, kritikovao sam rad policije oko prolaska automobila kroz pješačku zonu na Bulevaru branilaca Dobrinje. Takve stvari kada se ukažu jednom, najčešće ostanu zapažene, pa onda i policija reaguje na terenu”, kazao je Ćosić.

“Nadavno smo putem društvenih mreža imali odličnu diskusiju oko kritičnih tačaka koje ugrožavaju sigurnost pješaka. Zatim smo na sjednici upravo potegnuli pitanja koje su slali građani. Na Trgu Grada Pratoa treba nam ležeći policajac, u ulici rahmetli Senada Poturka treba nam ležeći policajca i ogledalo, potrebno je obnoviti pješački prelaz kod ulaza u Kunovsku i Trga Zlatnih Ljiljana”, rekao je Ćosić.

Mnoge potrebe građana i njihovi zahtjevi ne iziskuju velika materijalna sredstva, pa se ovi mali pomaci pokazuju na terenu kao dokaz da općinski vijećnici djeluju na poboljšanju zajednice, a istovremeno se promjene dogode vrlo brzo nakon pokrenutih inicijativa.

“Važno je da imamo snažan Općinski odbor Naše stranke u Novom Gradu, da što više građana se direktno uključi u naš rad, kako bi se lakše i ja i Amela pripremili za sjednice, proširili svoj rad izvan zajednica sa kojima smo dnevno u susretu, te konačno, sarađivali sa svima onima kojima je napredak zajednice zajednički cilj,” kazao je Ćosić.

Facebook grupa za komunikaciju sa Vernesom Ćosićem: VERNES ĆOSIĆ – VIJEĆNIK

Facebook stranica Naše stranke Novi Grad: NAŠA STRANKA NOVI GRAD