Vijećnici Naše stranke na jučerašnjoj sjednici Općinskog vijeća Novi Grad Sarajevo nisu podržali izgradnju novih garaža na Dobrinji 5. Naime, Općina Novi Grad je namjeravala da potpiše Sporazum sa Kantonalnim ministarstvom saobraćaja i Kantonalnim stambenim fondom za izgradnju nove garaže od cca 150PM na Dobrinji, za koju bi Ministarstvo izdvojilo 1.300.000,00 KM a Fond 500.000,00 KM. Ova garaža je planirana u Regulacionom planu i trebala je biti izgrađena još prije izgradnje novih stambenih objekata u ovom naselju. Međutim, uz Sporazum i Prijedlog Odluke, KJKP Rad koji upravlja garažama je dostavio Izvještaj o stanju garaža na području općine Novi Grad u kojem navodi da je zbog izuzetno lošeg stanja ovih garaža skoro 75% mjesta na otvorenim etažama garaža nepopunjeno, a 25% u zatvorenim. Dakle, na mjesečnom nivou to je više od 60.000,00 KM gubitka, na godišnjem oko 760.000,00 KM. Sredstva od naplate parkinga su namjenska i mogu se usmjeravati isključivo na “gradnju novih i sanaciju i održavanje postojećih parkinga i garaža”. Dalje u Izvještaju se navodi da sanaciju rade sami korisnici, dakle, korisnici koji plaćaju mjesečno 60KM Radu istovremeno su primorani da štite svoju imovinu od opadanja maltera, prokišnjavanja i sl, pa još dodatno trebaju i ulagati u saniranje. Pitanje za KJKP Rad i Vladu Kantona Sarajevo je gdje je Plan sanacije i koliko su zaista do sada sanirali parkinga, jer znamo da nisu gradili niti jedan, te ko je odgovoran za godišnji gubitak od cca 760.000,00KM na području Novog Grada i nepopunjenosti kapaciteta?