Članica Naše stranke Arijana Turković pokrenula je inicijativu preko Kluba vijećnika Naše stranke Općinskom vijeću Novi Grad za uspostavljanje Info pulta za podršku malim i srednjim preduzećima u ovoj Općini.

Kako kaže Turković najbolja mogućnost postizanja održivog razvoja na lokalnom i regionalnom nivou postiže se osiguranjem podrške malim i srednjim poduzetnicima, te obezbjeđivanjem uslova za veću motivaciju i lakšu registraciju ovakvih preduzeća.

“Na osnovu Informacija o poslovanju privrede i stanju u oblasti zaposlenosti na području Općine Novi Grad Sarajevo možemo vidjeti da 67,77 posto poslovnih subjekata su mala preduzeća, 23,72 posto srednja, a tek 8,5 posto velika preduzeća. Povećani broj MSP-ova u lokalnoj zajednici vodi ka stvaranju novih radnih mjesta. Registracija biznisa jedna je od ključnih barijera za otvaranje novih registrovanih biznisa u našoj općini”, kazala je Turković.

Info pult po inicijativi Arijane Turković trebao bi pružati, između ostalog, osnovne informacije o registraciji za osobe koje žele pokrenuti vlastiti biznis ili su već u jednom od MSP-ova, informacije o mogućnostima izbora pravnog oblika preduzeća, pravne informacije, informacije o mogućnostima finansiranja, bazu investicionih projekata, i ostalo.

“To bi bio jedan lokalni poslovni servis u kojem se mogu dobiti sve informacije. Bitno je naglasiti da Vlada Federacije BiH ima obavezu da do juna 2018. godine, na osnovu Reformske agende, otvori urede za podršku MSP-ovima u svih deset kantona te da bi naš lokalni ured mogao izrasti u ONE STOP SHOP, odnosno jednošalterski sistem registracije preduzeća”, zaključila je Turković.