Mario Vukasović i Neira Dizdarević od danas su zastupnici Naše stranke u Skupštini Kantona Sarajevo. Zastupnički klub Naše stranke sada broji pet članova i najjači je opozicioni blok u Skupštini.

I Mario i Neira nešto manje od godinu dana djelovali su kao samostalni zastupnici u okviru parlamentarne grupe „Odgovor“. Mario se dosad bavio pretežno pitanjima mladih i obrazovanjem, a Neira socijalnim i zdravstvenim pitanjima, što će im biti fokus bavljenja i u nastavku njihovih mandata.

“Saradnja s Našom strankom za mene, dok sam bio samostalni zastupnik, bila je prirodna. Uspješno smo sarađivali na Zakonu o visokom obrazovanju, prijedlozima budžeta ali i na brojnim drugim stvarima, tako da je moje pristupanje prirodan slijed događaja, ali ono što će biti napredak za mene jest infrastruktura i podrška koju Naša stranka nudi svojim članovima u cilju afirmacije njihovih prijedloga, inicijativa, itd.”, rekao je Vukasović.

Dizdarević se fokusirala na kompatibilnost njenog viđenja socijalne politike s onom za koju se zalaže Naša stranka: “Naša stranka je partija izrazite socijalne osjetljivosti, stoga u njoj vidim prostor za nastavak svog političkog djelovanja koje je dosad bilo usmjereno na socijalna pitanja. Važno je imati partiju iza sebe, kao podršku, pogotovo kod osjetljivih tema kakvima se bavim.”

Predrag Kojović, predsjednik Naše stranke, ali i kolega novopridošlih članova iz zastupničkih klupa, rekao je da mu je “neizmjerna čast što ovo dvoje mladih, obrazovanih, moralno kredibilnih ljudi imamo i u članstvu i u zastupničkim klupama”.