Sinoć je u sali Općinskog vijeća Novi Grad Sarajevo održana javna tribina “Kako se gradi Novi Grad?” u organizaciji Naše stranke, koju je moderirala predsjednica OO NS-a Lejla Salihagić-Brčić. Na tribini su govorili dr. Nasiha Pozder, Amela Topuz, Vibor Handžić, Vernes Ćosić i Edin Forto.

Edin Forto je govorio o iskustvima u Skupštini Kantona Sarajevo koja se tiču procedura i problema u vezi sa pitanjem stvaranja kvalitetnog normativnog okvira za urbano planiranje i izgradnju u Sarajevu. Nasiha Pozder, potpredsjednica NS-a, dala je svoja viđenja o konkretnim problemima iz perspektive struke, osvrnuvši se na rad Komisije za urbanizam Grada Sarajeva kao i prisutne zloupotrebe člana 46. Zakona o prostornom planiranju koje omogućavaju načelniku/gradonačelniku da vrši korekcije provedbenog plana.

Vijećnici/e Vibor Handžić, Amela Topuz i Vernes Ćosić su dali svoj osvrt na konkretne probleme u lokalnoj zajednici, gdje su sa građanima i građankama Novog Grada podijelili iskustva vezana za zloupotrebi te mogućim rješenjima u lokalnoj zajednici.