Na današnjoj sjednici Gradsko vijeće Grada Sarajeva glasalo je za oduzimanja plakete, koju je samo u oktobru dodijelilo profesoru Aliju Lafciogluu. Naša stranka je glasala protiv.

„Riječ je o svjetski priznatom naučniku, koji je radeći u bh. obrazovanju pomogao mnogim mladim Bosancima i Hercegovcima. To su potvrdili i oni sami, bivši predstavnici BiH na olimpijadama iz matematike i fizike, osvajači medalja i nosioci Zlatnih znački UNSA, postdoktorski istraživači, doktori i magistri, kojima je prof. Lafcioglu pomogao. Veliki doprinos Lafcioglua bh. obrazovanju nije porekao niko ni u Gradskom vijeću, ni gradonačelnik Komšić“, kazao je Vibor Handžić, šef Kluba vijećnika Naše stranke.

„Jedini razlog zbog kojeg je opravdano dodijeljena plaketa prof. Lafciogluu oduzeta je pritisak od strane Erdoganovog režima, te neodgovornog etiketiranja tog naučnika kao ‘teroriste’, bez ikakvih dokaza. Ne smijemo prihvatiti logiku po kojoj Erdoganov režim može biti i tužilac i kadija, koji smije bez ikakvih dokaza proganjati ljude po državi Bosni i Hercegovini. Pa nismo mi nikakav Erdoganov pašaluk, već suverena i nezavisna država“, dodao je.

„Kad nekog optužite za terorizam, za to morate imati dokaze. Ja bih prvi glasao za oduzimanje plakete i tražio da se pokrene krivična istraga protiv Lafcioglua da su nam izneseni bilo kakvi dokazi. Ali, bez dokaza tvrditi da je riječ o teroristi, tj. samo zato što radi u obrazovnim institucijama Bosna Sema znači tvrditi da su hiljade Bosanaca i Hercegovaca koji su radili tamo i hiljade naše djece koja su išla tamo u školu – svi ‘povezani s terorizmom’ i da ih treba izložiti na stub srama. Vidjeli smo da studenti koji su otvorenim pismom podržali prof. Lafcioglua studiraju na prestižnim univerzitetima u inozemstvu, i kako ćemo vratiti te mlade ljude sa Zapada u BiH, nakon ovoga, kakvu im poruku gradski vijećnici šalju, tereteći ih kao simpatizere ‘terorista’?“, pita Handžić.