Naša stranka je najavila podnošenje krivične prijave protiv ministra saobraćaja Muje Fiše i N.N. lica koja su odugovlačenjem procedure i šutnjom administracije onemogućili protestni marš protiv homofobije i nasilja nad LGBT osobama.

Naša stranka će tražiti od nadležnih organa utvrđivanje odgovornosti za ograničavanje slobode okupljanja, te ovom prilikom izražava podršku aktivistima i Sarajevskom otvorenom centru koji je učinio sve da skup bude održan.

Princip slobode okupljanja i slobode govora ustavno su zagarantovana prava, koja nijedna institucija ne smije dovoditi u pravo, niti administrativno opstruirati i Naša stranka će, i preko svojih zastupnika u Skupštini KS, tražiti utvrđivanje odgovornosti Ministarstva.