Naša stranka pozdravlja odluku Gradskog vijeća Sarajeva da povuče sa dnevnog reda tačku o povećanju plata. U vremenu kada rastu troškovi, smanjuju se izdvajanja za konkretne projekte, a gradska uprava sve više postaje sama sebi svrha, povećanja plata od gradonačelnika do gradskih vijećnika je potpuno neprihvatljivo.
“Mi spremamo javnost na ovo već mjesec dana. Nevjerovatno je koliko se može uraditi ukoliko se samo malo građani i građanke uključe u problematiku rada lokalnih organa. Ko bi se sada usudio da podiže plate, nakon što je cijela javnost upoznata sa onim što su namjeravali uraditi gradonačelnik i većina u Gradskom vijeću”, zaključio je Vibor Handžić, vijećnik NS-a u Gradskom vijeću Sarajeva.