Kandidatkinje Naše stranke za nacelnice cetiri sarajevske opcine Centar, Stari Grad, Novo Sarajevo i Novi Grad su na današnjoj press konferenciji organizovanoj za medije, predstavile program pod nazivom “100 Dana”, u kojem Naša stranka detaljno, u obliku kalendara, opisuje svoj program za stotinu dana u okviru kojeg ce se baviti pitanjima sigurnosti, turizma, mladih i poduzetništva.

“Omoguciti privredi da utice na odluke opcine. Napraviti jedan otvoreni dan sa poduzetnicama i poduzetnicima, napraviti analizu trenutnog stanja privrede koja ce biti ažurirana mjesecno, a ne zavisiti od drugih javnih ustanova koje te analize pripremaju i inicirati zakonske izmjene na osnovu konsultacija sa privrednicima.” rekla je Lejla Somu-Krupalija kandidatkinja za nacelnicu opcine Centar, prilikom iznošenja rješenja u oblasti poduzetništva, pod nazivom Mi možemo biti partneri poduzetnicima i poduzetnicama.

Naša stranka se odlucila na ovaj korak kako bi izbornu kampanju privela kraju na nacin na koji je ista i pocela, sa konkretnim prijedlozima i rješenjima za probleme lokalne zajednice. Ovo je takoder prvi put da se neka stranka odlucila ponuditi kalendar sa konkretnim akcijama koje ce sporovoditi.

Mediji su na današnjoj konferenciji imali priliku razgovarati sa kandidatkinjama o programu koji je kreiran, i upoznali se sa svim detaljima plana, a finalna verzija programa ce biti dostupna javnosti u petak, 5.10.2012. na štandovima Naše stranke, kao i u dnevnim novinama.