Pred sjednicu Gradskog vijeća Sarajeva, na najavu izmjena i dopuna Regulacionog plana Marijin Dvora po skraćenom postupku, reagovali su vijećnici Naše stranke u Gradskom vijeću Sarajeva. Oni smatraju da je proceduralno napravljen niz propusta u pripremi prijedloga, te da Gradsko vijeće ne smije zanemariti da je Odbor za urbanizam donio negativnu ocjenu po ovom pitanju.

“Mi smo kao stranka generalno protiv donošenja regulacionih planova po skraćenim postupcima, u kojima se izbjegava redovna procedura i učešće građana i građanki u javnim raspravama. Nevjerovatno je da Gradonačelnik kao ovlašteni predlagač, već dvije godine insistira na redovnom postupku u ovom slučaju, a sada nam plan dostavlja po skraćenom. Gradsko vijeće je proteklu sjednicu usvojilo izmjene i dopune Programa rada u kojima jasno stoji da će se u oktobru mjesecu razmatrati Nacrt ovog akta, a tek u decembru konačni Prijedlog, što podrazumjeva redovnu proceduru. Sada se predlagač u razlozima donošenja odluke poziva na taj isti Program rada vijeća, u kojem nigdje ne stoji skraceni postupak. Apsolutno nam nije jasno, kako je mišljenje Gradonačelnika i stručne sluzbe za urbanizam, u samo mjesec dana uspjelo da dođe od redovnog do skracenog postupka. Mi smo, bez dileme, protiv ovakvog načina rada“, kazao je Vibor Handžić, gradski vijećnik NS-a.

Po ovom pitanju je reagirala i Nasiha Pozder, potpredsjednica Naše stranke i članica Odbora za urbanizam pri Gradskom vijeću Sarajeva.

“Pored proceduralnih pitanja, i sa stručne strane postoji širok prostor za reagovanje. Koncept saobraćaja iz prijedloga koji je upućen, nije u skladu sa važećim Regulacionim planom, te nije jasan odnos 0-te transverzale i parcele B4, odnosno objekta koji je očiti razlog prijedloga izmjena.  Koncertna dvorana je dio ove parcele i njeno rješenje koje je internacionalnim konkursom definisano nije podrazumijevalo nikakvu fizičku strukturu na poziciji na kojoj se sada planira”, kazala je Pozder.

“Mi podržavamo preispitivanje konkursnog rješenja, pa i izradu novog urbanističkog projekta za navedenu parcelu, ali tražimo transparentnu  proceduru, redovni postupak koji uključuje javnu raspravu, a ne javnu tribinu i naravno postavljamo pitanje financiranja ove procedure. Argument kojim se Gradsko vijeće odlučuje na skraćeni postupak je zakonska odredba “ukoliko se koncept plana značajno ne mijenja”, a ovdje ne možemo reći da je to slučaj”, zaključila je Pozder.