Nešto više od osam godina od svog osnivanja, te godinu i po dana od uspjeha na Općim izborima, gdje je Dennis Gratz postao prvi izabrani zastupnik NS-a u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije, nastavlja se rast i širenje Naše stranke širom zemlje. Ovih dana, Naša stranka u Unsko-sanskom kantonu provodi akciju prikupljanja podrške građana i građanki za smanjenje paušala i privilegija nosilaca izvršnih i zakonodavnih funkcija. U Tuzli smo najglasniji u borbi protiv diskriminacije u pristupu zdravstvenoj zaštiti. U Mostaru jedini nismo uključeni u blokovske podjele i zagovaramo ideju jednog Mostara sa jednom izbornom jedinicom.

U Goraždu smo pokrenuli odbor, a naš zastupnik u Skupštini BPK jedan je od najaktivnijih  te predstavlja opoziciju interesnim koalicijama i blokada u ovom kantonu zasnovanih na privatnim sukobima zastupnika. U Banjoj Luci izrastamo u glas ozbiljne opozicije, koja se protivi privilegijama nauštrb najugroženijih kategorija. U Zenici smo ovih dana pokrenuli priču o rješavanju pitanja deponija te zatražili odgovore o zagađenju koje prouzrokuje ArcelorMittal, a na lokalnom nivou se borimo za obnovu dječijih igrališta i biciklističke staze.

U Sarajevu tražimo rješavanje problema javnog prevoza, posebno se fokusirajući na izolirane i padinske dijelove grada. Borimo se protiv zloupotreba pravnih praznina u Zakonu o prostornom planiranju, koje trajno štete urbanom planiranju Sarajeva. U Gračanici smo predstavili projekat uređenja kružnog toka, a u Visokom sarađujemo sa lokalnom zajednicom i privrednicima po pitanju određivanja mjesta gdje će se vršiti prikupljanje otpada. U Lukavcu radimo na zagovaranju zaštite preostalih zelenih površina i uređenju novih, kao i druge aktivnosti na zaštiti okoliša i životne sredine. U Bosanskoj Krupi ove sedmice organizujemo tribinu gdje razgovaramo sa građanima o mogućnostima razvoju poljoprivrede i podsticajima za razvoj. Preko naših zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo i u Parlamentu Federacije ponovno tražimo rješenje za pristup zdravstvenim uslugama za građane Vareša, a u Doboj-Istoku smo pokrenuli više inicijativa za povećanje sigurnosti u saobraćaju na magistralnom putu M-4 koji prolazi kroz ovu općinu.

Naš Forum mladih priprema nove aktivnosti za Dan planete Zemlje, nakon što smo promovisali akciju „Vaša prilika“ kojom predlažemo uvrštavanje u budžete jedinica lokalne samouprave posebnih sredstava za mlade poduzetnike. Nastavljamo sa akcijama „Vaše inicijative“, gdje građani i građanke predlažu pitanja i ideje za naše izabrane vijećnike i vijećnice. „Inicijativa 50%“ se širi dalje, sa brojnim novim članicama i budućim kandidatkinjama za lokalne izbore, čime ćemo osigurati jednaku zastupljenost žena i muškaraca, kako na listama, tako i među izabranim predstavnicima/ama.

Na federalnom nivou zagovaramo trajno rješenje za porodilje, radimo na pripremi izmjena paketa propisa vezanih za zdravstvo u nastojanju da osiguramo bolji okvir za zaštitu ugroženih kategorija. Djelujemo na svim nivoima na zaštiti prava osoba sa invaliditetom, te tražimo jednaka prava za sva lica bez obzira na uzrok invaliditeta. Aktivno predlažemo politike i rješenja vezana zaštitu okoliša, pristupa zdravstvu, obrazovanju, vraćanju nadležnosti jedinicama lokalne samouprave, borimo se za preusmjeravanje sredstva iz potrošnje na glomaznu administraciju na projekte i programe korisne za zajednicu. Pridružite nam se u izradi lokalnih rješenja i politika, dok se pripremamo za lokalne izbore. Ova zemlja može bolje. Vrijeme je za Našu stranku. Pridružite nam se – http://www.nasastranka.ba/pridruzi-se/