Ured za reviziju institucija Federacije BiH objavio je izvještaj o finansijskoj reviziji Grada Mostara za 2015. godinu, te izrazio negativno mišljenje o finansijskom poslovanju gradske administracije. Takav epilog ne iznenađuje Našu stranku, koja je prva aktualizirala pitanje finansijske revizije Grada Mostara, koja nije bila rađena još od 2001. godine, te je ista zatražena preko našeg  zastupnika u Parlamentu FBiH Dennisa Gratza.

„Uočene nepravilnosti izuzetno su ozbiljne, posebno jer tretiraju osjetljive knjigovodstvene kategorije iskazivanja obaveza i finansijskog rezultata. Vrijednosti koje se navode su milionske. Isto kao što je slučaj s neprikazivanjem u finansijskim knjigama dva dugoročna kredita. Posebno je osjetljiva stavka dodjeljivanje grantova neprofitabilnim organizacijama, koje je rađeno bez mjerljivih kriterija i niti na koji način nije osigurana transparentnost u potrošnji javnih sredstava. Neregularnosti u finansijama Grada Mostara u 2015. godini idu toliko daleko, da Ured za reviziju u svom izvještaju navodi da sam budžet nije donošen u skladu za zakonskom regulativom“, upućuje Tarik Tanović iz Naše stranke.

„Postoje pojedinci koji će odgovarati zbog direktne upletenosti u malverzacije. Ne smijemo dopustiti da nema političke ni društvene sankcije za one koji su doveli Mostar u trenutno stanje, gdje bez izbora niko ne pita građane i građanke šta misle o onima koji donose odluke. Istovremeno, nema sistema utvrđivanja odgovornosti za štetu koja nastaje svakog dana i miliona maraka javnih para kojima se ne može ući u trag. Naša stranka Mostar će nastavit sa svojim monitoringom donošenja i izvršenja gradskog budžeta, te stalnim pritiskom da se upravljenje javnim sredstvima vrši transparentno, na zakonom propisan način“, zaključio je Tarik Tanović.

Naša stranka će zatražiti od gradonačelnika Ljube Bešlića i šefa za finansije Izeta Šahovića da se očituju o nalazima revizije, te će Dennis Gratz pokrenuti inicijativu za održavanje tematske sjednice oba doma Parlamenta Federacije o stanju u Mostaru, prvenstveno zbog činjenice da je Parlament Federacije dao saglasnost za donošenje budžeta na čije je usvajanje i provođenje revizija dala negativnu ocjenu.