Naša stranka je upozorila da je budžet Općine Sanski Most za 2016. godinu, prema očekivanju, usvojen bez osvrta na javnu raspravu i komentare građana i građanki Sanskog Mosta. Nije uzeto u obzir sedam prijedloga Naše stranke, koje je naš odbor blagovremeno dostavio nadležnim organima na razmatranje.

„Zatražili smo racionalizaciju javnih ustanova u Sanskom Mostu tako da dođe do ujedinjenja institucija koje se tiču kulture (Narodna biblioteka, Radio Sana i Kult media) u jednu ustanovu. Ova reorganizacija donijela bi značajne uštede u rashodima. U općinskom budžetu nema novca za tri odvojene institucije. Međutim, nije bilo sluha za ovakvu inicijativu“, poručuju iz Naše stranke.

„Nastavit ćemo insistirati na tome da umjesto direktne podjele sredstava unaprijed određenim nevladinim organizacijama, reorganizovati ove stavke u posebne fondove (Fond za mlade, Fond za sport, Fond za boračku populaciju, itd.), te tokom godine raspisati javni poziv nevladinim organizacijama da kandidiraju svoje projekte, koji bi bili od značaja za građane Sanskog Mosta. Cilj je da se finansiraju aktivnosti organizacija, a ne njihovo puko postojanje“, upozoravaju na probleme u procesu finansiranja aktivnosti civilnog društva u zajednici.

„Zatražili smo umanjenje iznosa sredstavaza finansiranje političkih stranaka sa 170.000 KM na 70.000 KM, a da se ušteda od 100.000 KM treba preusmjeriti u programe poticaja privrede i poljoprivrede“, navode još jedan od primjera prijedloga NS-a koji nije prihvaćen.

„Sam čin izglasavanja budžeta u općinskom vijeću pokazao je neprincipijelnost pojedinih vijećnika i cijelih stranaka, koje su glasanjem za ovakav budžet podržale koncept trošenja javnog novca, a u u svojim predizbornim kampanjama su ga kritikovali i obećavali drukčiju politiku“, poručuju iz Naše stranke te pozivaju građane da se pridruže radu NS-a na pripremi konkretnih politika i rješenja kojim ćemo u Sanskom Mostu pokazati da je moguće drugačije raditi sa zajednicom i sredstva preusmjeriti tamo gdje su potrebna.