Naselje 17. Viteške krajiške brigade, koje je poznatije pod imenom Front izgrađeno je osamdesetih godina prošlog vijeka u jeku urbanizacije Sanskog Mosta. U naselju je izgrađeno petnaest stambenih blokova sa oko 400 stanova. Prvobitnim projektom predviđena komunalna infrastuktura u ovom naselju danas ne odgovara potrebama njegovih stanovnika.

„Neuređen sistem ulica između samih blokova i neriješen način povezivanja naselja sa okolnim ulicama, doveo je do toga da su sami stanovnici ovog naselja, preko zelenih površina i oko zgrada napravili puteve i parkirališta, koji su van svih planova“, ističe Ermin Osmanagić, član Općinskog odbora NS Sanski Most.

Osmanagić dodaje da pojedini stanari, koji se protive prometu po ovim  novim ulicama, samoinicijativno postavljaju barijere, što povećava i onako haotičnu situaciju u prometu. Front ima skromnu javnu rasvjetu, a predviđeni broj kontejnera za smeće je nedovoljan za ovoliki broj stanovnika, pa je rasuto smeće oko kontejnera česta slika u ovom naselju.  Javne površine oko zgrada proizvoljno se koriste za postavljanje drvarnica i sličnih objekata, što dodatno narušava izgled cijelog naselja.

„Posebno je problematičan neasfaltirani dio ulice koja naselje Front spaja sa tranzitom, gdje su lokve i udarne rupe već odavno velika opasnost za sve učesnike u saobraćaju i u Našoj stranci smatramo da se ovaj problem mora što hitnije riješiti asfaltiranjem ovog dijela ulice“, istakao je Osmanagić.

Krajnje je vrijeme, kako kaže Osmanagić, da se uradi novo urbanističko rješenje za ovo naselje, koje će imati u vidu povećan broj vozila i potrebu za sigurnijim saobraćajem za sve učesnike, ali isto tako uzeti u obzir potrebu za održavanjem zelenih površina i rekreativnih sadržaja za stanare ovog naselja svih generacija.