Na jučerašnjoj sedmoj sjednici Gradskog vijeća Sarajeva Samir Fazlić je u ime Kluba vijećnika Naše stranke podnio inicijativu prema gradonačelniku da se u budućim  posjetama najviših zvaničnika drugih država obezbjedi protokolom posjeta i počast Spomeniku ubijene djece grada Sarajeva.

“Smatramo da  ta  skromna gesta pokazuje poštovanje prema državi i gradu Sarajevu, koji je preživio skoro četiri godine opsade za vrijeme koje je ubijeno 1700 djece.”, rekao je Fazlić.

Gradonačelnik Sarajeva je prihvatio i podržao inicijativu, te će u skladu sa  nadležnostima pokrenuti aktivnosti na njenoj realizaciji. Grad Sarajevo je izgradio spomenik u centru grada u znak sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva u proteklom ratu.