Naša stranka smatra da je već u procesu formiranja Vlade Kantona Sarajevo potrebno usaglasiti hitne mjere koje će pokazati koji su politički subjekti ozbiljni u namjeri provođenja suštinskih reformi za oporavak.
„Vlada Kantona Sarajevo i skupštinska većina, bez obzira ko će je činiti, a ukoliko zaista ima namjeru krenuti reformskim putem, mora paralelno voditi dva procesa, jedan je utvrđivanje odgovornosti za stanje u kojem jesmo,  a drugi je izlazak iz krize. Signal da ide u borbu protiv korupcije će biti predviđanje adekvatnih budžetskih sredstava za jačanja inspekcija i Tužilastva. Drugi pravac je niz strukturalnih reformi koje započinju vrlo jednostavnim i konkretnim potezima u prvih sedam dana od imenovanja Vlade. Smatramo da je potrebno izvršiti preraspodjelu nadležnosti resora, čime će doći do smanjenja broja ministarstava. Zatim, trebamo izvršiti izmjenu zakonskog okvira koji tretira funkcionisanje Vlade KS, gdje želimo promijeniti procedure vezane za njenu smjenu. Imamo konkretan prijedlog zakonskog rješenja kojim bi izbjegli dugotrajne ‘tehničke’ mandate, koji su nas koštali mnogo u posljednjem mandatu.  Treći korak je zatražiti od ministara da se prije preuzimanja funkcija odreknu prava na naknadu za slučaj prestanka vršenja javne funkcije ili tzv. bijelog hljeba, kao i ukidanja posebnih nakanada za obavljanje poslova iz nadležnosti i u radno vrijeme za koje su plaćeni. Nakon toga slijede koraci vezani za uštede, poput drastičnog reduciranja voznog parka i drugi potezi koji spadaju u kućni odgoj i imaju za cilj da demonstriraju spremnost vlasti da zajedno s građanima ponesu teret reformi,“ kazao je Predrag Kojović, zastupnik Naše stranke u Skupštini Kantona Sarajevo.
„To bi, po nama, bio akcioni plan rada za prvu sedmicu i prvi koraci ka zadobijanju povjerenja građana. Moralni kredibilitet i povjerenje građana su, po nama, neophodni preduslovi da bi strukturalne reforme i rezovi u javnoj potrošnji koji slijede i koji su neophodni bili stvarno izvedivi. U tom kontekstu je jasan naš otpor prema dominantnom prisustvu SDA u Vladi KS jer ne postoji objašnjenje zašto do sada nisu radili ono što sada tako s lakoćom potpisuju“, zaključio je Kojović.