Članica Naše stranke u Starom Gradu Jasmina Mršo pokrenula je dvije inicijative koje će naši vijećnici Vedran Grebo i Vibor Handžić uputiti na sljedećoj sjednici Općinskog vijeća Općine Stari Grad.

Prvom inicijativom traži se izrada pojednostavljenog i ilustrativnog prikaza, koji bi sažimao i pojašnjavao osnovne informacije iz općinskog budžeta, koristeći pristupačan format i jezik razumljiv svim građankama i građanima.

„Ako uzmemo u obzir da je budžet dokument koji određuje kvalitet života u našoj općini, smatram da je jako bitno da on bude razumljiv i građanima i građankama, a ne samo ekonomskim stručnjacima, jer bi onda mogli postavljati prava pitanja, ostvarivati svoja građanska prava i lakše uvidjeti šta to vlast radi u njihovo ime. Ovo je dobar način podsticanja transparentnosti lokalne samouprave“, kazala je Mršo.

Drugom inicijativom traži se postavljanje tabli sa shematskim prikazom mreže linija javnog gradskog prevoza.

„Ideja je da na tabli budu označena sva autobuska, minibuska, tramvajska i trolejbuska stajališta, kao i trasa saobraćanja vozila. Tako bi se građanima i građankama, ali i turistima i turistkinjama, olakšalo kretanje gradom“, dodala je.