Jučer je, na inicijativu vijećnika Naše stranke Vibora Handžića i Vedrana Grebe, održana tematska sjednica Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo po pitanju rješavanja problema minibuskog prevoza u ovoj općini. Handžić je vijećnicima i zainteresiranim građanima predočio probleme i stanje u općini po pitanju minibuskog prevoza, konkretne korake koje je Naša stranka preduzela prema Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo i kantonalnoj inspekciji za saobraćaj, te pojasnio pitanje nadležnosti lokalne samouprave po pitanju javnog prijevoza.

“Na sjednicu se nije odazvao ministar saobraćaja Kantona Sarajevo, Mujo Fišo. S druge strane, smatram pozitivnim što su se građanima obratili predstavnici GRAS-a, te potvrdili da tačnost podataka o neredovnim i neurednim linijama u Starom Gradu, zbog nedostatka sredstava. S druge strane, predstavnik privatnog prevoznika, koji je ukazao da postoji spremnost da oni preuzmu dio linija. Dakle, postavili smo neke temelje, u kojoj nećemo oštetiti nikoga, a sistem možemo učiniti efikasnim”, kazao je Handžić.

„Problemi GRAS-a su veliki. Ako pogledate za 2014. godinu, primjetićete drastičan pad u svim segmentima prevoza. Drastičan pad iz godine u godinu je u samom broju vozila (osim utobuski saobraćaj), rapidan je pad ispravnih vozila na cesti u svakom segmentu, a od tih ispravnih vozila ne voze sva vozila tako da imamo i pad broja vozila u radu. Prosječna starost vozila je ogromna (od 31 godine za tramvaje, 26 godina za trolejbuse, 14, godina za autobuse i 11 godina za minibuse). Pad je u broju pređenih kilometara vozila (osim tramvajskog saobraćaja), a poseban je problem razlika u odnosu na broj odrađenih i propuštenih vožnji, posebno u autobuskom i minibuskom saobraćaju“, kazao je Handžić.

„Postoji oko 40 minibuskih linija GRAS-a u cijelom Kantonu od čega 13 na području Starog Grada. Imamo 42 minibuska vozila, od čega ispravnih svega 24. U odnosu na 253 447 odrađenih vožnji, imamo 220 426 propuštenih vožnji“, kazao je Handžić.

„Prekršajni nalozi za neredovno održavanje linija i procedure oko sankcioniranja ovih propusta se odguovlače unedogled, pa je od 30 autobuskih i minibuskih linija za koje je izdat prekršajni nalog, Ministarstvo izbrisalo njih 9 iz redova vožnje. Šta se dešava? Mi kao građani indirektno plaćamo jedno javno preduzeće da funkcionira, pa na kraju indirektno plaćamo i to što ono ne funkcionira, dakle nije jasno da li da se obradujemo što je preduzeću napisan prekršajni nalog jer ne funkcioniše po zakonu ili da plačemo što ćemo mi opet platiti te prekršaje“, rekao je Handžić.

„ GRAS obavezno šalje dnevne izvještaje o obavljenom prevozu na ministarstvo, što znači da je ministarstvo itekako dobro upućeno u cijelu situaciju. Šta je sada problem, nije rješenje problema u ukidanju linije i brisanju reda vožnje, ukoliko se neće pronaći neka alternativa, tj. ukoliko se neće datzi nekom drugom prevozniku da obavlja tu vožnju. Na takav način pravimo samo veće probleme građanima i građankama. Nije poenta niti pisati prekršajne naloge, od kojih na kraju neće biti ništa. Zbog toga mi je drago vidjeti veliki broj građana i građanki Starog Grada koji je pokazao interes za ovu temu, a sada kada imamo potporu i drugih vijećnika, mi u Našoj stranci ćemo se nastaviti boriti za rješavanje ovog pitanja. Pazite, žele da zatvaraju naše osnovne škole. Mi im kažemo, to pripada općinskoj nadležnosti, mi ćemo to riješiti u zajednici. Ukidaju nam linije javnog prevoza, mi im poručujemo da mi to možemo riješiti samo nam trebaju dopustiti da radimo ono što je nadležnost općine. Međutim, ono što je za Kanton problem jeste činjenica da sa prenosom nadležnosti mora ići i prenos sredstava iz budžeta kantona u budžete općina. Čini se da je to jedina stvar koju su kantonalni ministri spremni braniti”, zaključio je Handžić.