Vijećnici Naše stranke u Starom Gadu Vedran Grebo i Vibor Handžić, na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Stari Grad, jedini su glasali protiv Izvještaja o izvršenju Budžeta Općine za prvih devet mjeseci tekuće godine.

“Stvari su za nas vrlo jasne. Smatrali smo da Nacrt Budžeta Općine za 2015. godinu nije dobar. U toku javne rasprave dostavili smo preko 10 strana teksta komentara na Budžet, na šta se Služba za finansije u Izvještaju o provedenoj javnoj raspravi nije udostojila ni da odgovori“, kazao je vijećnik Grebo.

„Prilikom usvajanja Budžeta predali smo nekolicinu amandmana, od kojih niti jedan nije prihvaćen, zbog čega smo odbili podržati Budžet. S obzirom da smo protiv ovakvog Budžeta, sasvim je jasno da smo i protiv njegovog izvršenja u ovakvom obliku. Nismo podržali niti jedan kvartalni izvještaj o njegovom izvršenju, a tako će biti i sa finalnim godisnjim izvještajem”, zaključio je Grebo.