Vijećnici Naše stranke Stari Grad Sarajevo Vibor Handžić i Adla Kupusović, zajedno sa predsjednikom Općinskog odbora Stari Grad Tarikom Jažićem i članicom Odbora Jasminom Mršo posjetili su Organizaciju altruista Svjetlo u Logavinoj ulici.

Organizacija altruista Svjetlo okuplja osobe sa lakim i umjereno umanjenim intelektualnim sposobnostima, te kreira i svakodnevno sprovodi programe kroz koje se ova populacija nastoji što više osposobiti za samostalan život.

Predstavnici Naše stranke Stari Grad Sarajevo željeli su saznati na koji način funkcionira ova organizacija i sa kojim problemima se susreću aktivisti. Osim što  proces inkluzije u Bosni i Hercegovini nailazi na konstantne prepreke, ove osobe su značajno diskriminirane u društvu jer se ne mogu adekvatno školovati niti zaposliti, i pored umanjenih sposobnosti koje im otežavaju da žive u potpunosti samostalno bez podrške,  sistem nije prilagođen integraciji.

“Ovdje se radi o osobama sa lakim i umjerenim poteškoćama, koje nemaju nikakvih prepreka da budu ravnopravni članovi zajednice, osim onih koje im nakaradan sistem prouzrokuje, a to je zanemarivanje njihovih potreba i sposobnosti. Srećom da postoje organizacije poput Svjetla koje im besplatno pružaju mnogo edukativnih i kreativnih sadržaja. Mi ćemo insistirati na lokalnom nivou na što većoj podršci koja će biti kontinuirana. A na višim nivoima vlasti Naša stranka će predložiti bolje sistemsko rješavanje problema osamostaljivanja i zapošljavanja ove populacije, što je u skladu sa našom politikom jednakih šansi za sve.”, rekao je Vibor Handžić, vijećnik OV Stari Grad.

Predsjednik Općinskog odbora Naše stranke Tarik Jažić naveo je pozitivne primjere iz evropskih zemalja koje su osnivanjem socijalnih preduzeća dale priliku za zapošljavanje ovim članovima društva koji u BiH nemaju velike šanse na tržištu rada. Već na narednoj sjednici Općinskog vijeća vijećnici Naše stranke će pokrenuti pitanje pomoći Organizaciji Svjetlo, a kao dodatni vid skretanja pažnje vijećnicima na ovu populaciju pozvali su ih da prisustvuju i direktno prate sjednicu  Općinskog vijeća.