Općinski odbor Naše stranke Stari Grad Sarajevo uputio je upit prema Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove, a u vezi sa linijama koje su upisane u Registar linija javnog saobraćaja. Riječ je o linijama koje prema saznanjima sa terena, ne funkcionišu.

Između ostalog, u pitanju su linije: Baščaršija-Vratnik, Vijećnica-Gazijin Han-Hladivode, Vijećnica-Brusulje, Vijećnica-Hreša-Vučija Luka, Latinska Ćuprija-Jarčedoli, Latinska Ćuprija-Komatin, Latinska Ćuprija-Mahmutovac, Latinska Ćuprija-Trebević, Park-Barice, Park-Mrković, Skenderija-Širokača.

“Ovaj upit smo pripremili prije svega zbog činjenice da status ovih linija u praksi ne odgovara onome na terenu. Građani moraju dobiti informacije o ovome pitanju. Mi u Starom Gradu ovisimo o javnom prevozu u velikoj mjeri, posebno građani koji dolaze iz padinskih dijelova grada. Redovan prevoz ima veze sa svim redovnim djelatnostima građana”, kazao je Zlatan Ljuhar, sekretar Naše stranke u Starom Gradu.

“Radit ćemo na tome svaki dan do izbora, te će naše buduće vijećnice i vijećnici insistirati na tome. Da se razumijemo, jedna od nadležnosti lokalne samouprave bi trebalo biti i vođenje računa o lokalnom javnom prevozu. Ukoliko to kantonalne službe i KJKP GRAS ne mogu, hajde da preduzmemo korake na lokalnom nivou i riješimo ovo pitanje, koje smatram da je jedno od prioritetnih u općini”, rekla je Arijana Aganović, članica Glavnog odbora NS-a, koja je pokrenula akciju uključivanja građana u pitanje rješavanja javnog prevoza na prostoru Starog Grada.