Gradskom odboru Naše stranke Tuzla se obratila grupa stanara iz ulice Mije Keroševića 18 sa molbom da im pomognemo pri rješavanju problema sa kojim se suočavaju vezano za priključenje na sistem centralnog grijanja.

Stanari sa navedene adrese se žale da im firma Centralno grijanje bezrazložno odgađa spajanje na sistem centralnog grijanja iako su još prošlog ljeta završili instalacije unutar stanova, zajedničke instalacije u ulazu, a pored toga su uradili priključak na podstanicu  i šaht koji je urađen neposredno uz zgradu. Od tog šahta je firma Centralno grijanje dužna da izvrši spajanje sa instalacijama u zgradi.

Frustrirajuće zvuči činjenica da su u taj postupak ušli istovremeno sa stanarima susjednog ulaza koji su odavno priključeni na sistem daljinskog zagrijavanja.

Radi se uglavnom o penzionerima koji su se morali kreditno zadužiti i to uredno otplaćuju od svojih skromnih prihoda. Dodatno moraju plaćati, jedni struju, a drugi ugalj, ovisno o tome na koji način se sada  griju .

Gradski odbor “Naše stranke” napominje da su Grad Tuzla, kao i firma Centralno grijanje preuzeli obavezu za toplifikaciju grada. Milionski iznosi izdvojeni su od Elektroprivrede BiH kao i Fonda za Zaštitu okoliša na ime odštete aerozagađenja i ta sredstva se moraju usmjeriti na aktivnosti proširenja mreže daljinskog sistema grijanja. Ne postoji nikakvo opravdanje za dalje odugovlačenje i neizvršavanje preuzetih obaveza  koje su u njihovoj ingerenciji, a koje se u konkretnom slučaju i vremenski i finansijski minorni.

Grad Tuzla slovi kao jedan od najzagađenijih gradova u Evropi i ako se nastavi sa odugovlačenjima ovih aktivnosti i sporim procesom proširenja mreže daljinskog grijanja Grada, postavlja se pitanje kada ćemo i kako ostvariti preduslove za koje se svi zalažemo, a to je “čišći vazduh u našem gradu”.