Otvaranje kockarnice na tuzlanskoj Kapiji izazvalo je opću osudu građana. S ciljem uspostave adekvatnog odnosa prema simbolu stradanja tuzlanske mladosti Gradski odbor Naše stranke Tuzla će uputiti inicijativu Gradskom vijeću s ciljem izmjene i dopune zakonskih akata koje bi omogućile da se Kapija proglasi memorijalnom zonom i u tu svrhu adekvatno uredi.

Članovi GO Naše stranke smatraju da je to najbolji način na koji se može djelovati i pokazati ozbiljnost i odlučnost kako generalno treba rješavati probleme i situacije na koje nailazimo. Samo pričom i kritikom, neće se ništa postići. Moramo jasno artikulisati svoje zahtjeve i poštujući procedure insistirati na njihovoj realizaciji. Nadamo se da će se ova inicijativa u što skorije vrijeme naći na dnevnom redu Gradskog vijeća. Ovim putem želimo pozvati sve političke subjekte u Gradskom vijeću da što prije pristupe sistemskom rješavanju ovog i ovakvih problema.