Brendiranje Tuzle iz godine u godinu ide u negativnom pravcu – u pravcu zadržavanja titule jednog od najzagađenijih gradova u Evropi.

Odgovornost za taj trend po pravilu se prebacuje isključivo na Termoelektranu Tuzla, koja je nesumnjivo značajan kontributor zagađenju, ali se zanemaruju drugi činioci koji su, pogotovo u vrijeme temperaturne inverzije, izuzetno opasni. Problem visinskih zona i vrste goriva koje ljudi koriste za zagrijavanje svojih domova predstavlja ozbiljnu prijetnju po zdravlje stanovništva. Gradske vlasti mlako apeliraju da se ne koristi ugalj s visokim sadržajem sumpora, što je tek pucanj u prazno ako se građani ni na koji način ne stimulišu da ga ne koriste.

Već odavno prežvakana tema toplifikacije, koja je spora, skupa za građanstvo, s nekim obećanjima da će se određeni dijelovi grada, primjer Šićkog Broda i Bukinja, besplatno priključivati na toplovod je tek trakavica koja, ako se nastavi ovim tempom, zadugo neće dati željene rezultate. Zbog toga Naša stranka apelira da svi nivoi vlasti uzmu aktivno učešće u rješavanju ovoga problema.

Možda to zvuči tendenciozno, ali ovo je trenutno najveći problem sa kojim se suočavaju građani Tuzle, zajedno sa građanima Lukavca kao i niz drugih mjesta u BiH. To pokazuju i podaci svjetske zdravstvene organizacije po kojima je BiH druga zemlja po stopi smrtnosti od aerozagađenja u svijetu iza Sjeverne Koreje!?

Kad je Tuzla u pitanju, po provedenim recentnim medicinskim istraživanjima procenat povezanosti aerozagađenja i bolesti srca i krvotoka u pojedinim naseljima je izuzetno veliki (Bukinje 44 %, Šićki Brod 29 %, Plane 28 %). Povezanost aerozagađenja i bolesti pluća u Bukinju iznosi 19%, Šićkom Brodu 11 %, a povećana je i učestalost karcinoma uslijed aerozagađenja, čak ima i slučajeva kod djece.

„Ovaj problem je moguće riješiti samo uz malo dobre volje i nema više nijednog razloga da se to dalje odgađa, a svaka dosadašnja žrtva koja je stradala uslijed aerozagađenja trebala bi biti samo stimulans više da svi nivoi vlasti brže reaguju po ovom pitanju. Sa svakom novom žrtvom, koje se, nadam se, neće desiti, vlasti rizikuju da apsolutno izgube vjeru građana u njihove dobre namjere“, navodi Zvjezdan Karadžin, profesor Okolinske sigurnosti i član Predsjedništva Naše stranke te Gradskog odbora Naše stranke u Tuzli.

A evo i prijedloga rješenja.

Gradske vlasti pod hitno moraju ubrzati proces toplifikacije sa znatno većim ulaganjima na godišnjem nivou nego što je do sada bio slučaj. Moraju aplicirati za sredstva Evropske unije za ovu namjenu jer se sigurno iz fondova za zaštitu okoliša mogu dobiti značajna sredstva koja bi nam pomogla pri rješavanju ovog problema.

Ove je godine u budžetu Grada, recimo, planirano uložiti oko 1,5 miliona KM u toplifikaciju, a Grad dobije preko pet miliona KM godišnje na ime odštete TE Tuzla zbog aerozagađenja. Sredstva za toplifikaciju ne samo da se mogu uvećati, nego se moraju i brže implementirati.

Kantonalna vlada mora da intenzivira aktivnosti na projektima energijske efikasnosti, pogotovo na objektima koji su pod ingerencijom Kantona i da nalazi sredstva za projekte unapređenja energijske efikasnosti postojećih stambenih objekata kroz zajednička ulaganja sa građanima. Time bi građanima bio podignut životni standard u smislu komfornijeg življenja, ali bi i uštedjeli. Vlada se također treba aktivirati na tome da se iz Fonda za Zaštitu okoliša kroz projekte obezbijede mnogo veća sredstva nego što su do sada davana za Tuzlanski kanton.

Federalna vlada mora ubrzati proces rješavanja trakavice oko izgradnje novog bloka 7 i uvođenja sistema odsumporavanja blokova 5 i 6 za TE Tuzla. Mora, također, povećati vlastiti angažman na obezbjeđenju sredstava iz Evropskih fondova za stimulisanje korištenja obnovljivih izvora energije koji polako trebaju preuzimati sve značajniju ulogu u našoj energetici.

Naša stranka po ovom pitanju namjerava biti krajnje konstruktivna opozicija jer i sami smo, kao građani, izloženi posljedicama aerozagađenja te nas čudi zašto predstavnici vlasti, kad je Tuzlanski kanton u pitanju, ne gledaju na problem kao žrtve postojeće situacije a ne kao neko stotinama kilometara udaljen od tuzlanskog zraka.