Gradski odbor Naše stranke u Tuzli oglasio se povodom kršenja izborne procedure prilikom imenovanja predsjednika i člana Upravnog odbora u Javnoj ustanovi “Centar za socijalni rad” u Tuzli.

“Nakon žalbe Borisa Krešića koja je upućena ombudsmenima BiH, Institucija ombudsmena za ljudska prava je dostavila preporuku Gradskom vijeću, te Službi za ekonomski razvoj i djelatnosti da se konkus poništi, ali do danas konkurs nije poništen i nisu preduzete nikakve radnje da se ovakve i slične proceduralne greške ne ponove u budućnosti”, upozorili su iz Naše stranke u Tuzli.

“Institucija Ombudsmena je ustanovila da u izbornoj proceduri nisu ispoštovani principi i postupci utvrđeni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH iz razloga što je raspisanim javnim oglasom jasno rečeno da će prilikom procjene kvalifikacije i iskustva svih kandidata u obzir uzeti kriteriji kao što su radno iskustvo u oblasti društvene djelatnosti, usavršavanje u struci u oblasti društvene djelatnosti, ostvareni rezultati rada tokom poslovne karijere, minimum znanja o organizaciji i djelatnosti društva. Sve to nije ovog puta uzeto u obzir jer se u izbornoj proceduri vodilo Odlukom Gradskog vijeća o načinu bodovanja, a ne zakonskim aktima koji imaju veću snagu”, rekli su iz Naše stranke.

“Stoga imamo obavezu da pozovemo nadležne gradske organe da postupe po preporuci institucije Ombudsmena i da ponište rješenje o imenovanju. Ukoliko Gradsko vijeće u Tuzli ne promijeni  odluku o načinu bodovanja kandidata i ne uskladi je sa Zakonom  o ministarskim i drugim imenovanjima u FBiH, konstantno ćemo imati probleme koji će u slučaju podizanja tužbi i gubljenja sporova oštetiti budžet našeg grada i naše građane. Biće mnogo bolje ako to na vrijeme ispravimo, nego da kasnije utvrđujemo odgovornost za propuste i nastalu štetu”, zaključili su iz Naše stranke u Tuzli.