SLUŠAJ ME

Gradski odbor Naše stranke Tuzla traži od Vlade TK da odobri upis svih učenika koji su u prvom prijemnom roku položili prijemni ispit na svim fakultetima Univerziteta u Tuzli, a posebno na Medicinskom fakultetu. Otvaranje drugog roka je bespotrebno, kao i ponovno polaganje prijemnog, jer ima učenika koji su položili a nisu primljeni. Razlog je što je ispunjen broj studenata koje mogu primiti u prvom roku pa jedan dio, prostim podvlačenjem crte, treba ponovo da polaže ispit.

„U vrijeme kada mladi napuštaju BiH povlačenje crte iznad onih koji su položili prijemni loš je potez! Zašto ponovno polaganje kada već ima onih koji su položili i to u vrijeme kada je i u samom Kliničkom centru vidljiv nedostatak ljekara?“ – pita Azra Kunosić, članica Gradskog odbora Naše stranke Tuzla.

Nedopustivo je da se u vrijeme sve većeg odlaska mladih iz Tuzle i cijele BiH učini ovako nešto, smatraju u GO NS Tuzla. Srednjoškolci su se spremali, položili tako težak prijemni i da na kraju ne budu primljeni. Kakva poruka im se šalje? Da u svom gradu i svojoj državi ne mogu ni postignutim radom i trudom nastaviti školovanje na fakultetima koje su odabrali?

Što se tiče članova porodica boračke populacije, njihov upis nije upitan. Za njega postoji uporište i u važećem zakonu TK o Dopunskim pravima boračke populacije i njihovih porodica gdje stoji da će vlada Kantona posebnom odlukom omogućiti djeci branitelja upis na visokoobrazovne ustanove u slučajevima kada broj prijavljenih kandidata prelazi utvrđeni broj za upis

Zbog toga GO Naše stranke Tuzla traži od Vlade TK da donese Odluku kojom će se omogućiti da se  sva djeca koja su položila prijemni, bez izuzetaka, prime na dalje obrazovanje.