Odbijanjem zahtjeva za subvencioniranje plaća privatnim predškolskim ustanovama sa područja TK Vlada Tuzlanskog kantona je pokazala neznanje u pogledu strukture predškolskih ustanova na području na kojem obnaša izvršnu vlast. Ili je nije briga za privatne predškolske ustanove i njihove zaposlene.
Kao opravdanje za izostanak podrške, naveli su da rad privatnih predškolskih ustanova nije bio zabranjen.
Rad svim obrazovnim institucijama, privatnim i javnim, u FBiH, pa i u TK, itekako je bio zabranjen. Prvo je stigla naredba Federalnog ministarstva zdravstva kojom se naređuje kantonalnim štabovima Civilne zaštite da odmah donesu naredbu o zabrani rada predškolskih ustanova na zaduženom području. Potom je uslijedila naredba o zabrani rada Štaba CZ Tuzlanskog kantona.
Međutim, Vladi TK kao opravdanje da ne da subvenciju za plate zaposlenima služe šifre djelatnosti. Šifra djelatnosti 85.10 odnosi se na predškolsko obrazovanje i nje nema u pozivu za subvencije jer Vlada TK misli da je ona isključivi osnivač predškolskih ustanova. Naravno, državnim vrtićima nisu potrebne subvencije jer su na budžetu. Ipak, Vlada je ostavila mogućnost da svi aplikanti čije šifre djelatnosti nisu navedene u pozivu za subvenciju mogu u aplikaciji sami upisati svoju šifru. Unatoč tome, privatni vrtići nisu dobili subvenciju, s izuzetkom jedne ustanove.
Pozivamo premijera Vlade i resornog ministra obrazovanja da objasne zašto privatne predškolske ustanove nisu dobile subvenciju, s izuzetkom jedne? Koji su razlozi da ta jedna ustanova dobije a druge ne? Ako se radilo o previdu, pozivamo Vladu da uvaži činjenicu da obrazovanje može biti i privatno te da je i ono bilo zabranjeno. Pogotovo činjenicu da to mogu biti predškolske ustanove. Za razliku od osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, predškolske ustanove nisu mogle brinuti o djeci putem online platformi.
U suprotnom, ova Vlada pogazila je dostojanstvo privatnih predškolskih ustanova, njihovih radnika, ali i svih roditelja koji su se odlučili da brigu o djeci povjere njima, jer njihov izbor ne tretiraju jednako vrijednim kao izbor drugih roditelja.