Jučer je članove i članice Naše stranke u Banjoj Luci posjetio predsjednik Predrag Kojović, zajedno sa delegacijom Naše stranke iz Tuzle, predvođene Zvjezdanom Karadžinom, Semirom Ahmetbegovićem i Dervišem Čičkom. Razgovor i sastanak se održao u Jevrejskom kulturnom centru u Banjoj Luci.

“Pokazali smo da u Banjoj Luci postoji interes za socijal-liberalne ideje, te da ćemo nastaviti graditi naš odbor kako bi postali ozbiljna politička alternativa u ovom gradu. Ako razmislimo o svim problemima s kojim se suočavaju gradovi i opštine širom zemlje, lako je zaključiti da se svi suočavamo sa sličnim stvarima. Ovo je naš grad i moramo pokazati da smo spremni konkretnim rješenjima donijeti promjenu”, kazao je Bojan Jorgić iz Banje Luke.

Snježana Grbić, također dolazi iz Banje Luke, te obnaša funkciju potpredsjednice Glavnog odbora Naše stranke, izrazila je nadu da će Naša stranka imati prostora za svoje djelovanje u ovom gradu, posebno se fokusirajući na lokalne teme.

“Naša stranka pruža kroz programe edukacije i razmjene informacija sa trenutnim odbornicima prilike da izradimo kvalitetne lokalne politike. Važno je da istrajemo u našoj osnovnoj ideji, a to je da prvo tražimo oko čega se slažemo, te da se počnemo politikom baviti tamo gdje je to najvažnije, u našem dvorištu i u našem gradu”, kazala je Grbić.

Naša stranka će u narednom periodu pokrenuti dodatne aktivnosti na otvaranju prostora u Banjoj Luci, okupljanju članastva te pripremi za lokalne izbore 2016. godine sa fokusom na Skupštinu grada Banje Luke. Na posljednjim lokalnim izborima cenzus za ulazak je iznosio 2514 glasova.