Klub vijećnica Naše stranke u Općinskom vijeću Centar Sarajevo nije podržao rebalans budžeta za 2016. godinu, prvenstveno zbog činjenice da se reabalansom nastoji zadovoljiti najveći broj ličnih amandmana i prijedloga vijećnika i određenih političkih stranaka, bez plana i rezona, što je ustaljena praksa pritisak na izvršnu vlast u vezi prestojećih izbora.

„Nedostatak konkretnih projekata, kao i neprihvaćanje ponuđenih je doprinijelo da se iznos od 2 miliona koji će se naplatiti od osiguranja, te koji je odlukom istog vijeća bio predviđen za povratak na ekonomski kod sa kojeg je skinuto, prenese u korist stranačkih i vijećničkih projekata. Ovim je izbjegnuta zakonska procedura ocjene regularnosti trošenja tih sredstava“, navodi Nihad Uk iz Naše stranke Centar.

Vijećnice Naše stranke Amra Zulfikarpašić i Amela Kuskunović su ipak uspjele izdejstovati usvajanje pojedinih amandmana, jednog koji se tiče  nabavke informatičke opreme za djecu sa teškoćama u razvoju u osnovnim školama sa područja općine u iznosu, te izdvajanje za potrebe Gorske službe spsavanja u iznosu od 15.000 KM.