Vijećnici/e Naše stranke, Vernes Ćosić i Amela Topuz su pokazali prinicpijelnost na glasanju o budžetu Novog Grada, odrekavši se javno iznosa povećanja paušala, nakon što su na Općinskom vijeću Novi Grad Sarajevo u budžetu predviđena dodatna izdvajanja za veća primanja vijećnika, a amandmanski djelujući na budžet podržali projekte značajne za lokalnu zajednicu, za koje su ujedno dobili podrsku. Vijećnici NS-a su podržali Prijedlog budžeta Općine Novi Grad Sarajevo, nakon što prihvaćene inicijative i prijedlozi preraspodjele sredstava iz budžeta.

“Drago nam je da smo dobili podršku za projekte koji su vrlo bitni i značajni za Općinu Novi Grad. Inkubator poslovnih ideja nam je nužno potreban ukoliko želimo razgovarati o posticanju preduzetništva. Do početka ljeta imat ćemo rezultate studija elaborata poslovnih zona, koji će nam pomoći u kojem smjeru krenuti. Također, podržan je i amandman za Centar za zdravo starenje u Opcini Novi Grad, te je trenutno u fazi iznalaženje i adaptacija prostora,” rekla je Topuz.

„Dogovorena su izdvajanja za sanaciju obdaništa „Dunja“, „Srećica“ i „Lastavica“, te ćemo na ovom pitanju insistirati na realizaciji transfera za predškolsko obrazovanje, ali i osiguranja sredstava iz drugih budžetskih linija kako bi se isto realizralo u narednoj godini“, kazao je Ćosić.

„Smatram da smo otvorili put za projekte koje su od nas građani u lokalnim zajednicama tražili da se zauzmemo. Pred nama je teška 2016. godina u kojoj je na nama da insistiramo da se planirano provede. Ovo su naše teme i pokazali smo da imamo kapacitet da konkretizujemo zahtjeve“, zaključio je Ćosić.