Općinski odbor Naše stranke u Novom Gradu uputio je čestitku građanima Novog Grada povodom Dana općine.

„Novi Grad je, kao sarajevska općina sa najvećim brojem stanovnika, već duži period se nalazi u fazi ubrzanih promjena svoje strukture. Te promjene nisu uvijek dobre. Recimo, mi smo mnogo puta nastojali da skenemo pažnju da interes građana Novog Grada nije da se zabetoniraju zelene površine i da se grade stambeni objekti za koje nisu osigurani infrastrukturni preduslovi (škole, ambulante, vrtići, dječija igrališta, itd.). Čestitamo građanima Dan općine, uz poruku da ćemo se i dalje truditi da zaštitimo njihove interese“, kazala je vijećnica NS-a Amela Topuz.

„Naša stranka i u svom novogradskom odboru nastoji biti konstruktivna i pokušavamo pokrenuti i podržati sve dobre projekte. Tako smo kolegica Topuz i ja pokrenuli i realizirali niz inicijativa. Izdvojio bih zvučnu singalizaciju za slijepe i slabovidne osobe, osnivanje servisa za djecu sa poteškoćama u razvoju, uvođenje autobuske linije Dobrinja – Ilidža, sanaciju Atomskog skloništa na Dobrinji 1, te sanaciju obdaništa ‘Srećica’.  Takve ćemo inicijative i dalje pokretati i ostati najglasnija opozicija i kritičar vlasti kad je riječ o odlukama općinske uprave koje nisu u interesu građana i lokalne zajednice“,kazao je vijećnik NS-a Vernes Ćosić.