U petak je u Velikoj sali Općine Vogošća održana prva javna debata u nizu događaja planiranih za 2015. godinu od strane Općinskog odbora Naše stranke Vogošća, pod nazivom  “Učešće građana u procesu odlučivanja u lokalnoj zajednici”. Debatu je vodila Lejla Tabak-Šiljak koja je naglasila kako građani Vogošće nisu dovoljno upoznati sa svojim pravima u procesu odlučivanja u lokalnoj zajednici.

Na debati je govoreno i o konkretnim primjerima gdje pojedine građanske inicijative nisu uspjele, ali i mogućim mehanizmima kako pristupiti drugačije, te utvrditi prioritete u budućem radu kako bi se uz podršku aktera iz drugih općina, civilnog društva i akademske zajednice pokrenule nove teme od značaja za Vogošću.

Naša stranka u Vogošći će nastaviti sa organizacijom javnih događaja, te će u skorije vrijeme kantonalni zastupnici/e Edin Forto, Sabina Ćudić i Peđa Kojović, posjetiti lokalnu zajednicu te se informisati o problemima koji su vezani za nadležnost Kantona Sarajevo.

Svi zainteresirani građani i građanke koji su zainteresirani za pomoć pri intenziviranju rada i aktivnosti Naše stranke u Vogošći, u pripremi za lokalne izbore 2016. godine, mogu se javiti na e-mail nasastranka@nasastranka.ba.