Gradski vijećnici Naše stranke u Sarajevu pozdravili su građansku inicijativu za dodjelu Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva učiteljici u OŠ “Osman Nakaš” Saneli Ljumanović.

“Ali s obzirom da je rok za utvrđivanje kandidata za Šestoaprilsku nagradu istekao, te da nažalost gradske vlasti vjerovatno neće moći realizirati navedenu inicijativu, predložićemo alternativni način odavanja priznanja učiteljici Ljumanović, ali i njenim učenicima, koji su to svakako zaslužili potrudivši se da nauče znakovni jezik kako bi mogli komunicirati sa svojim školskim drugom Zejdom Ćoralićem”, kazala je Sanja Lazar, vijećnica Naše stranke u Gradskom vijeću Sarajeva.

“U propisima o nagradama, koje dodjeljuje Grad Sarajevo, postoji Zahvalnica Grada Sarajeva, priznanje koje se dodjeljuje za humanitarne aktivnosti i doprinos imidžu Sarajeva, kao humane sredine. Osim toga, postoji i nagrada ‘Sarajevska pahuljica’, koja se upravo dodjeljuje ‘redovnim učenicima i studentima sa područja Sarajeva, kao pojedincima i grupama koji su ostvarili izuzetne rezultate na očuvanju i unapređenju općedruštvenih vrijednosti’. Sarajevska pahuljica dodjeljuje se u obliku diplome, uz novčanu nagradu čiju visinu utvrđuje gradonačelnik”, dodala je.

Klub vijećnika uputio je u proceduru prijedlog da se učiteljici Saneli Ljumanović i učiteljici znakovnog jezika, koja je radila sa đacima Anisi Šetkić-Sendić dodijeli Zahvalnica Grada Sarajeva, a da đaci budu nagrađeni Sarajevskom pahuljicom.

“U obrazloženju prijedloga založili smo se da se nagrade dodijele upravo 6. aprila, na Dan grada Sarajeva. Sigurno bi bio divan prizor na pozornici kad bi se sva djeca zajedno sa učiteljicama, na znakovnom jeziku, zahvalila svome gradu. I sigurno je da to ovaj grad njima duguje, jer su već učinili mnogo za njega, a sigurno je i da će ti dobri mladi ljudi uraditi u budućnosti još mnogo dobrih stvari”, zaključila je Sanja Lazar.