Federalni parlamentarac Naše stranke Dennis Gratz uputio je u proceduru Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o Fondu za zaštitu okoliša FBiH, a na inicijativu grupe eksperata.

Zvjezdan Karadžin, član Predsjedništva Naše stranke i profesor okolinske sigurnosti  na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, uzeo je učešće u pripremi ovih izmjena.

„Svake zime svjedočimo sve većem zagađenju u velikim industrijskim centrima, prevashodno Tuzli, Zenici, Lukavcu gdje su posljedice po zdravlje lokalnog stanovništva postale gotovo pogubne. Sredstva koja plaćaju veliki zagađivači  federalnom Fondu za zaštitu okoliša na ime odštete zbog prouzrokovanog zagađenja su nedostatna. Ako se pri tome uzme u obzir da je omjer sredstava koja se vraćaju kantonima od tih sredstava 70% a da Fondu za zaštitu okoliša ide 30 % to stavlja u neravnopravan položaj industrijski razvijene kantone prevashodno Tuzlanski i Zeničko-dobojski kanton“, kaže prof. Karadžin.

Karadžin dodaje da veliki dio sredstava koja se dobiju na ime zagađenja prouzrokovanog radom industrijskih i termoenergetskih postrojenja u Zeničko-dobojskom i Tuzlanskom kantonu slijeva u kantone koji imaju daleko manje problema sa aspekta zaštite okoliša.

„Ovi novci su prijeko potrebni radi provođenja hitnih mjera kojima će se unaprijediti stanje okoliša prevashodno pri tome mislimo na toplifikaciju gradova“, kaže Karadžin.

Zato Naša stranka traži promjenu člana 25. tako da sredstva prikupljena u Fondu budu raspoređena u odnosu 20% za Fond za zaštitu okoliša FBiH i 80% za kantone.

„Također, tražimo da se sredstva koja se uplaćuju nadležnim kantonalnim ministarstvima za zaštitu okoliša i direktno nekim opštinama/gradovima ne smiju u značajnim iznosima preusmjeravati za druge namjene, što je dosad bio slučaj, jer u navedenim kantonima nemamo veći problem od zagađenja okoliša “, zaključuje Karadžin.