Još u oktobru prošle godine, zastupnici u Skupštini USK su odbili da im se kroz izmjene Zakona o plaćama smanje sramotno visoka primanja.

Izmjenama je, primjera radi, traženo da se paušali smanje sa 2.000 KM na 600 KM. S ciljem da zadrže privilegije zastupnici su ignorisali federalne zakonske propise kojima je traženo smanjenje plaća, a usvojili su odredbu po kojoj će sami određivati kolike će im plaće biti.

Smatrajući da je, u kontekstu mjera štednje prema svim ostalim budžetskim korisnicima, takav postupak skandalozan, Naša stranka je 19. oktobra prošle godine uputila inicijativu kojom smo tražili da i zastupnici stegnu svoj kaiš, kad već to rade svim ostalim građanima.

Vladajuća koalicija je izignorisala taj naš zahtjev i o plaćama kantonalnih zastupnika nije bilo govora sve do nedavno, kada je Gradski odbor SBB-a kritikovao kantonalni Zakon o plaćama.

Taj postupak je iznenađujući, jer Kantonalni odbor SBB-a nije dizao glas, ni kada se glasalo o Zakonu o plaćama, a ni kasnije. Dakle, jedan dio SBB-a, koji je sada u vladajućoj koaliciji, diže glas protiv spornog zakona, dok drugi dio SBB-a – šuti i ‘trpi’ činjenicu da su i SBB-ovim kantonalnim zastupnicima plate veće nego što bi trebale biti.

Ovom prilikom pozivamo kantonalne zastupnike svih stranaka da počnu imati obzira prema postojećoj socio-ekonomskoj situaciji i činjenici da svi ostali građani trpe mjere štednje, te da na Skupštini USK izglasaju smanjenje vlastitih plaća.