Naša stranka je danas uputila inicijativu, kojom traži hitne izmjene Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti USK-a. Između ostalog, ukazali su na činjenicu da se, prema novom rješenju, plaće izabranim zvaničnicima uvećavaju prosječno za 15%. Naša stranka je ukazala i na druge beneficije koje proizlaze iz novog rješenja, a kojima se nisu usprotivili ni DF-ovi ni SDP-ovi zastupnici u Skupštini.

“Dok se povlaštenom sloju nosilaca izvršne i zakonodavne vlasti povećavaju plaće i uvode dodatne povlastice, racionalizacija će se prelomiti preko leđa drugih budžetskih korisnika. Mi smo zatražili ukidanje položajnog dodatka, ali i smanjenje koeficijenata u okviru kojih se obračunavaju plaće za nosioce funkcija u vlasti. Također, novo rješenje predviđa da rukovodioci organa za izuzetne rezultate u radu mogu nagraditi državnog službenika do 20% od osnovne plaće, dok u federalnom zakonu takve mogućnosti nema, te smo zatražili da se i ova odredba obriše”, kažu iz Naše stranke.

“Zatražili smo da se ograniči mogućnost da zastupnici u ovom mandatu stupe u radni odnos, i to samo na one koji su se tako odredili do 1. 1. 2015. godine. Razlog za ovakav amandman je sprečavanje zloupotrebe novih rješenja, kako bismo izbjegli povećanje broja lica koji bi zatražili status profesionalnih zastupnika. Skupština USK ne omogućava uslove za stalni rad zastupnika, od samog prostora pa dalje, a kojim bi njihova profesionalizacija bila opravdana. Neopravdano je i neutemeljno da oni stupe u radni odnos, a da se pojavljuju dva ili tri puta u mjesecu”, poručuju iz Naše stranke.

“Ono što je ključno za novi zakon jeste činjenica da su oni smanjili koeficijente, a povećat će osnovicu. Imate osnovicu koja je ista za sve, tako da to utječe na svakog u organima, što se dalje veže za pregovore sa sindikatima. Tako vlast, ukoliko podesi koeficijente, te ispregovara dobru osnovicu, zapravo sebi diže primanja. Jedostavan primjer, ranija osnovica od 152 marke je značila da savjetnik premijera po koeficijentu 12.5 primi 1900 maraka. Sada imamo koeficijent od 6.4, a osnovica će biti između 300 i 350 maraka, što znači sigurno povećanje. Trebalo im je pet godina da usaglase ovaj zakon sa federalnim, a na kraju su usvojili nakaradno rješenje koje jedino prepoznaje položajne dodatke i ovlašenje poslanika da sami sebi određuju naknade”, zaključuju iz Naše stranke.