Na Trećem kongresu Naše stranke, delegati i delegatkinje su usvojile Programsku deklaraciju. Naša stranka, kao socijal-liberalna stranka, posvećena je radu na usmjeravanju bosanskohercegovačkog društva prema univerzalnim civilizacijskim vrijednostima kroz tri područja: Aktivno učešće građana/ki u političkom odlučivanju; Evropski put BiH; Društvo građana/ki s jednakim šansama.

Pored svih vještačkih etno-nacionalističkih podjela, smatramo da su ekonomija i adekvatna socijalna zaštita zajednički imenilac za interese svih građana/ki Bosne i Hercegovine. Naš stav je da se građani/ke ove zemlje i njihovi/e politički/e predstavnici/ce trebaju okupljati oko ekonomskih tema i ideja.

Osim što je najbolji integrativni mehanizam, ekonomski progres je, kao što dokazuje historijsko iskustvo, i neizostavna pretpostavka za razvoj političkih i ličnih sloboda i uspostavljanje demokratskog poretka u kojem će se poštovati volja i interesi većine građana/ki, bez narušavanja prava pojedinaca/ki, neovisno o tome pripadaju li oni/e identitetski nekom kolektivu ili ne.

Dokument Programske deklaracije Naše stranke možete preuzeti ovdje: Programska Deklaracija