Vijećnik Naše stranke u Općinskom vijeću Vareš Elvir Rožajac zatražio je da općinske službe podnesu hitno izvještaj vijeću o stanju grijanja u školama na području Vareša. Također, Rožajac traži rješavanje pitanja problema grijanja u vozilima đačkog prevoza.

“Mi smo više puta iz Naše stranke tražili da se konačno dostave odgovori, koji su problemi, šta treba uraditi i popraviti, koja je procjena troškova, pa da idemo prema kantonalnom i federalnom ministarstvu. Naša djeca da se mrznu, jer općina nema para u budžetu, pa to je neprihvatljivo. Dosta je maćehinskog odnosa prema našim školama, vrijeme je da viši nivoi preuzmu odgovornost i osiguraju obrazovanje našoj djeci u boljim uslovima”, kazao je Rožajac.